Jaka kara grozi księgowej zakładu pracy za podrobienie czeków i podjęcie ich przez siebie oraz wykorzystanie ich do celów własnych ?


Odpowiedź prawnika:

Zgodnie z art. 270 §1 Kodeksu karnego osobie, która podrabia dokument lub używa podrobionego dokumentu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności, albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Karę grzywny sądy karne orzekają, zgodnie z art. 33 §1 KK, w tzw. „stawkach dziennych”. Minimalna ilość stawek dziennych wynosi 10, a maksymalna – 360. Wartość stawki dziennej może wynosić od 10 do 2000 złotych – w zależności od zarobków danej osoby. Kara ograniczenia wolności może zostać orzeczona na okres od jednego miesiąca do roku. Co do wszystkich kar i wszystkich rodzajów przestępstw w praktyce sądy karne orzekają „po środku” ustawowego wymiaru kary, toteż maksymalne zagrożenie nie znajduje zazwyczaj zastosowania, podobnie zresztą jak minimalne.
Z treści kazusu wynika, że wspomniana osoba uzyskała (lub mogłaby uzyskać, jeśli mowa jest o sytuacji hipotetycznej) korzyść majątkową z popełnionego przestępstwa, a w takim przypadku możliwe jest również zastosowanie środka karnego, wymienionego w art. 39 pkt. 4 KK, czyli przepadku przedmiotów – o ile uda się udowodnić, że dana korzyść majątkowa pochodzi z przestępstwa, a w rzeczonej sytuacji nie byłoby to zbyt trudne.