Jaki okres sprawozdawczy ?


Spółka z.o.o. została założona w dniu 01 czerwca 2012 r. Nie było żadnych obrotów ponieważ faktyczną działalność rozpoczęła od 01 października 2012 r. Od tego dnia rozpoczęły się wpłaty/wypłaty z kasy, zakup wyposażenia i świadczenie usług. Wg umowy spółki rok obrotowy (rozrachunkowy) pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jaki podać okres sprawozdawczy na składanym do sądu wniosku KRS-Z30. Powinno być od dnia 01.06.2012 do 31.12.2012 czy też od 01.10.2012 do 31.12.2012 ?

Odpowiedź prawnika:

Należy i wpisać datę od dnia powstania spółki do końca grudnia. To że spółka nic nie robiła  w tym okresie nie ma znaczenia  – trzeba wtedy wpisać  zera w obrotach, zyskach itd.