Czy w związku z przywróceniem do pracy na podstawie wyroku sądu pracy (za okres pozostawania bez pracy nie przyznano wynagrodzenia) mogę zwrócić się do pracodawcy o nagrody wypłaconej wszystkim pracownikom.


Odpowiedź prawnika:

Na podstawie art. 51 ust. 1 kodeksu pracy należy stwierdzić, że pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia. Oznacza to , że jeżeli spełnia Pan wszystkie warunki uprawniające do otrzymania owej nagrody np.: staż pracy u danego pracodawcy to powinien ją Pan otrzymać.