Czy pracodawca ma prawo zwolnić kobietę w ciąży, jeżeli jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony ?


Odpowiedź prawnika:

Zagadnienie to reguluje art. 177 § 3 kodeksu pracy, w którym stwierdza się: umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu.