Czy na okres zatrudnienia i wiek wymagany do świadczenia emerytalnego w myśl nowych przepisów ma wpływ zatrudnienie w warunkach szkodliwych ?


Odpowiedź prawnika:

Oczywiście, że ma -; dotyczy tego zagadnienia rozporządzenie rady ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 ze zm.). Rodzaje prac uznanych za szkodliwe znajdują się w załączniku do tego rozporządzenia. Ogólne można stwierdzić, że za okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury, uważa się okres wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, liczony łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia. Generalnie niezbędny jest okres 15 letniego zatrudnienia w warunkach szkodliwych. Mogą przejść na taką emeryturę kobiety w wieku 55 lat i 60 lat mężczyźni. Niestety problematyka ta jest tak szeroka, że bez uzyskania szczegółowej informacji na temat rodzaju wykonywanej pracy trudno jest coś więcej na ten temat napisać. Trzeba pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach wiek przejścia na emeryturę jest niższy i wynosi 55 dla mężczyzn i 50 dla kobiet (w zależności od wykonywanej pracy) i jest potrzebne tylko czy aż 10 lat pracy w warunkach szkodliwych np.: prace wykonywane bezpośrednio przy przetwórstwie azbestu. Dlatego też proponuje zapoznać się z tym rozporządzeniem w celu uzyskania odpowiedzi na ten problem.