Czy praca w warunkach szkodliwych wpływa na wysokość emerytury ?


Odpowiedź prawnika:

Praca w warunkach szkodliwych nie wpływa na podwyższenie podstawy wymiaru emerytury. Jedynym uprawnieniem związanym z pracą w warunkach szkodliwych jest prawo wcześniejszego przejścia na emeryturę. Szczegółowo określa zasady wcześniejszego przejścia na emeryturę rozporządzenie rady ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 ze zm.).