Żyję z kobietą w konkubinacie. Mam z nią 2 letnie dziecko – ona nie ma żadnego dochodu – ja jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Czy przysługuje mi przedłużenie zasiłku do 18 miesięcy ?


Odpowiedź prawnika:

Niestety nie ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z małżonkiem wynika to jasno z art. 25 ust 1 pkt. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Stwierdza się tam, iż okres pobierania zasiłku wynosi 18 miesięcy dla bezrobotnych którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.