Do kiedy trzeba złożyć wniosek w zakładzie pracy o urlop macierzyński na starych zasadach ?


Odpowiedź prawnika:

Termin złożenia wniosku o urlop macierzyński na starych zasadach nie został określony w przepisach. W związku z tym można go złożyć przed porodem albo zaraz po nim. Jedynym warunkiem aby uzyskać urlop macierzyński na starych zasadach jest to aby kobieta 13 stycznia 2002 r. była w ciąży.