Do kiedy należy zgłosić fakt narodzin dziecka w celu uzyskania zasiłku porodowego ?


Odpowiedź prawnika:

Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 154, poz. 1791) należy stwierdzić, iż zasiłek porodowy otrzymają wyłącznie kobiety, które urodziły dziecko przed dniem 15 stycznia 2002 r. Po tym okresie zasiłku już nie będzie gdyż został zastąpiony przez jednorazowy zasiłek macierzyński przyznawany z pomocy społecznej dla matek znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Należy dodać, iż kobiety które co wynika z art. 3 pkt. 6 tej ustawy nie zdążą do dnia 31 stycznia 2002 r. złożyć skróconego aktu urodzenia u swojego pracodawcy lub w ZUS utracą prawo do przysługującego im zasiłku porodowego.