Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego w przypadku kobiet ciężarnych ?


Odpowiedź prawnika:

Na podstawie art.11 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.