Czy z mężczyzną, którego żona jest w ciąży może być rozwiązana umowa o pracę ?


Odpowiedź prawnika:

Niestety tak i nie ma żadnych przepisów, które chroniły mężczyznę w takich sytuacjach. Jedynym uprawnieniem, które może być w przyszłości pomocne dla Pańskiej rodziny jest uprawnienie do przedłużonego prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Mówi o tym art. 25 ust 1 pkt 3b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Stwierdza się w nim, iż okres pobierania zasiłku wynosi 18 miesięcy dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego. Ale osobiście takiej sytuacji nie życzę.