Tag: dojazdy

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB3/423-1021/08-2/IŚ Hasła tematyczne: zwrot, zwolnienia przedmiotowe, fundusz, dojazdy, koszt, członkowie rady nadzorczej Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz §…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPB2/415-684/08/IL Hasła tematyczne: przychody ze stosunku pracy, bezpłatne przejazdy pracowników, świadczenia na rzecz pracowników, dojazdy Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB2/415-914/08-2/AS Hasła tematyczne: zwrot kosztów, pracownik, obowiązek płatnika, dodatek za rozłąkę, świadczenie, zaliczka na podatek, podatek dochodowy od osób fizycznych, żołnierze, dojazdy, zwolnienia przedmiotowe Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPB2/415-1000/08/BJ Hasła tematyczne: przeniesienie służbowe, dodatek za rozłąkę, obowiązek płatnika, dojazdy, żołnierze, koszt Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPB2/415-1080/08/MK (KAN-5862/06/08) Hasła tematyczne: bezpłatne przejazdy pracowników, dojazdy, płatnik, pracownik, świadczenie nieodpłatne, przychody ze stosunku pracy Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPB1/415-223/08/AK Hasła tematyczne: studia, czesne, koszty uzyskania przychodów, dokształcanie, dojazdy, działalność gospodarcza, nauka zawodu, opłata za studia, podnoszenie kwalifikacji Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB2/415-537/07-4/IŚ Hasła tematyczne: dojazdy, zwrot kosztów, zeznania Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPP1-443-438/08-2/JB Hasła tematyczne: dojazdy, stawki podatku, budownictwo mieszkaniowe, roboty budowlane, infrastruktura towarzysząca Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz §…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPB1/415-82/08/AK Hasła tematyczne: opłata za studia, działalność gospodarcza, nauka zawodu, dojazdy, dokształcanie, studia, koszty uzyskania przychodów, podnoszenie kwalifikacji, czesne, koszt Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r.…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPB1/415-510/07/AK Hasła tematyczne: czesne, działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodów, nauka zawodu, studia, koszt, dojazdy, dokształcanie, opłata za studia, podnoszenie kwalifikacji Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r.…