Tag: emisja

 • Autor: Naczelny Sąd Administracyjny Sygnatura: II FSK 1187/07 Hasła tematyczne: emisja Kategoria: Ordynacja podatkowa Zaskarżoną decyzją z dnia 19 grudnia 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w G., po rozpatrzeniu zażalenia S. z siedzibą w G., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika P. Urzędu Skarbowego w G. z dnia 1 września 2005 r. dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji…

 • Dotyczy opodatkowania opłat za rozprowadzanie programów radiowo-telewizyjnych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych l

  Autor: Izba Skarbowa w Katowicach Sygnatura: PPB1-4407/I/45/2005 Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, emisja, programy, opłata, spółdzielnie mieszkaniowe Kategoria: D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60)…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Sygnatura: ILPP2/443-508/08-2/ISN Hasła tematyczne: emisja, sprzedaż praw, podatek od towarów i usług, obowiązek podatkowy, świadczenie usług, prawa majątkowe, uprawnienie Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Sygnatura: ILPP2/443-484/08-4/GZ Hasła tematyczne: sprzedaż praw, zamiana, emisja, prawa majątkowe Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i §…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Sygnatura: ILPP2/443-484/08-5/GZ Hasła tematyczne: prawa majątkowe, sprzedaż praw, emisja, zamiana Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i §…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPB2/415-994/08/AA Hasła tematyczne: sprzedaż akcji, spadek, akcja, nabycie, emisja Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IP-PB3-423-599/08-2/PS Hasła tematyczne: akt notarialny, koszty uzyskania przychodów, doradcy, wydatek, druk, zaliczenie, nabycie, prospekt emisyjny, emisja akcji, dystrybucja (rozprowadzanie), emisja Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r.…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB1/415-342/08-2/AŻ Hasła tematyczne: budowa, pożyczka, odsetki, spółka komandytowa, bony, emisja, nieruchomości, odsetki od pożyczki, koszty uzyskania przychodów Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.…

 • Czy emisja obligacji przez Stronę celem pozyskania dodatkowego kapitału podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Autor: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Sygnatura: 1471/VTR1/443-35b/07/AW Hasła tematyczne: obligacje, opodatkowanie, emisja Kategoria: POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia ł997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPB3/423-130/07/MK Hasła tematyczne: odsetki od pożyczki, obligacje, koszty uzyskania przychodów, kompensata, moment, emisja, pożyczka, potrącenie (kompensata) Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze…