Tag: odliczanie podatku naliczonego

 • Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-7/07/JKr Hasła tematyczne: odliczanie podatku naliczonego Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku Decyzja Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4 oraz art. 14b § 5 pkt…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPP2/443-1162/08-2/ASi Hasła tematyczne: odliczanie podatku naliczonego, opodatkowanie, świadczenie usług, faktura VAT, premia pieniężna Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPP1/443-671b/08/DM Hasła tematyczne: podatek naliczony, wynajem, odliczanie podatku naliczonego Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPP1/443-1124/08/AL Hasła tematyczne: zakład budżetowy, budowa, odliczanie podatku naliczonego, wyposażenie, zadania własne, mienie, kanalizacja, gmina, przekazanie nieodpłatne, obniżenie podatku należnego Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8,…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPP1/443-1012/08/AL Hasła tematyczne: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, obniżenie podatku należnego, najem, odliczanie podatku naliczonego Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPP1/443-996/08-2/IG Hasła tematyczne: świadczenie usług na rzecz, faktura VAT, odliczanie podatku naliczonego, premia pieniężna Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPP2/443-605/08/LŻ Hasła tematyczne: odliczanie podatku naliczonego, zadania własne, umowa użyczenia, wynajem, gmina Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i §…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPP2/443-585b/08/AK Hasła tematyczne: odliczanie podatku naliczonego, korekta podatku, wskaźnik, proporcja Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPP2/443-585a/08/AK Hasła tematyczne: korekta podatku, proporcja, wskaźnik, brak prawa do odliczenia, odliczanie podatku naliczonego Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPP1/443-1279/08/LSz Hasła tematyczne: zadania własne, odliczenie podatku od towarów i usług, odliczanie podatku naliczonego, podatek należny, dofinansowanie, gmina Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,…