Tag: odpłatne zbycie

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB1/415-965/08-2/AG Hasła tematyczne: odpłatne zbycie, działalność gospodarcza, nieruchomości, darowizna, sprzedaż środków trwałych, odpisy amortyzacyjne Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPB2/415-395a/08/MK Hasła tematyczne: nieruchomości, odpłatne zbycie, źródła przychodu, koszt, sprzedaż nieruchomości, koszty uzyskania przychodów Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB2/415-643/08-2/IŚ Hasła tematyczne: zryczałtowany podatek dochodowy, odpłatne zbycie, darowizna, papier wartościowy, kapitały pieniężne Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB2/415-1015/08-2/AK Hasła tematyczne: lokal mieszkalny, odpłatne zbycie, przychód, spadek, sprzedaż nieruchomości Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB2/415-1036/08-2/AK Hasła tematyczne: przychód, podatek dochodowy, spadek, sprzedaż nieruchomości, odpłatne zbycie, nabycie nieruchomości, grunty, dekret Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPB1/415-431/08/DP Hasła tematyczne: składnik majątkowy, sprzedaż nieruchomości, nieruchomości, środek trwały, sprzedaż środków trwałych, odpłatne zbycie, ewidencja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, działalność gospodarcza Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB1/415-743/08-7/JK Hasła tematyczne: sprzedaż nieruchomości, odsetki od kredytu, kredyt, odpłatne zbycie, spłata kredytu, koszty uzyskania przychodów Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB2/415-1024/08-2/JS Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, nieruchomości, spadek, sprzedaż, oświadczenia, odpłatne zbycie Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB2/415-955/08-2/JS Hasła tematyczne: spadek, zwolnienia przedmiotowe, sprzedaż, oświadczenia, odpłatne zbycie, nieruchomość budowlana Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz §…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IP-PB3-423-947/08-2/AG Hasła tematyczne: umorzenie akcji, odpłatne zbycie, skutki podatkowe, Skarb Państwa, nabycie, akcja, przychód Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)…