Tag: wartość

 • Czy zapis art. 16 ust. pkt 48 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się do wartości niematerialnych i prawnych?
  Czy wartości niematerialne i prawne można amortyzować w przypadku, gdy koszty ich nabycia zosta

  Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście Sygnatura: PB1-423-17-2004-GB Hasła tematyczne: amortyzacja, licencja, dotacja, oprogramowanie, dotacja celowa, koszty uzyskania przychodów, wartość, podatek dochodowy od osób prawnych Kategoria: Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2004 r. (data wpływu: 23.11.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. –…


 • Pytanie podatnika
  Jakie wartości darowanych wyrobów nalezy przyjąć dla potrzeb dokonania odliczenia od dochodu do opodatkowania?<

  Autor: Lubelski Urząd Skarbowy Sygnatura: PD.423-53/05 Hasła tematyczne: opodatkowanie, odliczenia, wartość, wycena, dochód, darowizna Kategoria: POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku EF/BŁl97/2005 z dnia 22.04.2005 r.…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IP-PB3-423-967/08-2/MS Hasła tematyczne: podatek od czynności cywilnoprawnych, niedostateczna kapitalizacja, koszty uzyskania przychodów, odsetki, umowa, banki, wartość, cash-pooling, przychód Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IP-PB3-423-706/08-4/JB Hasła tematyczne: wartość, wierzytelności nieściągalne, dokumentacja, koszty uzyskania przychodów Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IP-PB3-423-195/08-2/JB Hasła tematyczne: wierzytelność, ulga, podwyższenie, zobowiązanie podatkowe, wartość, rezerwy celowe Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IP-PB3-423-511/08-4/AG Hasła tematyczne: różnice kursowe, wartość, euro, kurs walut, rachunek walutowy, rachunek bankowy, wycena Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB1/415-167/08-2/AŻ Hasła tematyczne: inwestycje, koszty uzyskania przychodów, inwestycje w obcych środkach trwałych, budowa, wartość, wodociągi Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPB3/423-134/08/PP Hasła tematyczne: wartość, zorganizowana część przedsiębiorstwa, wartość początkowa, podział spółki, wycena Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz §…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IP-PB3-423-211/08-4/KB Hasła tematyczne: majątek, opodatkowanie dochodu, dochód, odpisy amortyzacyjne, likwidacja działalności, składnik majątkowy, otrzymanie, wartość, wartość początkowa środków trwałych, spółka kapitałowa Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8,…

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Sygnatura: ITPB3/423-28/08/DK;ITPB1/415-21/08/MR Hasła tematyczne: osoby fizyczne, wartość środków trwałych, rzeczoznawca, sprzedaż nieruchomości, nieruchomości, wkłady niepieniężne, wycena nieruchomości, wycena, wartość, wartość rynkowa, spółka komandytowa, koszty uzyskania przychodów, wartość pocz Kategoria: INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja…